Lek og utfoldelse

Gjennom utforskende lek og aktiviteter er barna i læring hver dag

Barns verden er her og nå. Barn forstår det de ser, og de har ikke like mange begrensninger som vi voksne har. Ved å la barna få utforske og utfolde seg, lar vi dem oppdage verden. Gjennom å stille dem spørsmål og undre oss sammen med dem, kan vi nå enda lenger og gi dem ny kunnskap og opplevelser!

Vi vil la oss inspirere av barns lek, og vi tilstreber å la hverdagen i størst mulig grad preges av fokus på barn og på det de er opptatt av.