Måltidet - en viktig arena for samspill og anerkjennelse

Måltidet er en unik samspillssituasjon mellom barn og voksne, og mellom barna. Måltidet rommer læring både om mat, kroppens behov og sosial kompetanse. Uansett om måltidet er matpakke, frukt, brød eller varmmat, inne eller ute, er det et samlingspunkt.

Vi ønsker at måltidet skal være en stund på dagen hvor vi har tid. Tid til prat og ro, tid til å bli bedre kjent og til å utveksle tanker og meninger. Vi samles i et fellesskap. Vi deler noe. Vi snakker sammen og ser hverandre. Barna får ro, de får mat og drikke og kan kjenne at kroppen får ny energi.