Ansatte

Ansatte

Bente Larsen

Stilling: Styrer
941 42 595
styrer@schaftelokkenbarnehage.no

Drengestua

Lorena Maestri Ribeiro

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Stallen

Kristin Reeves

Stilling: Pedagogisk leder

Fariba Hosseini

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Matilde Ramos Bravo

Stilling: Pedagogisk medarbeider