Kirkens barnehage

Barnehagen eies av Frogner kirke, og det preger oss og det vi står for, samt noen av våre tradisjoner og høytidsmarkeringer. Vi er en barnehage som andre, men likevel med noe ekstra.

Ofte er det de små tingene i hverdagen som vi kanskje tar for gitt når de er der, men som er viktige og som det merkes når mangler. Vi jobber med mer konkretisering av våre verdier, og med å bli bevisste på og reflektere over vår praksis.

Visjonen vår er "Vi skaper rom til å la barn gro vinger"

Barna skal ha TRYGGHET til å være seg selv, de skal gis MULIGHET for utvikling og utforsking. Det skal være et BERIKENDE miljø i den forstand at vi streber etter å bli bedre, hvert enkelt individ behandles med RESPEKT og gis TID og ROM til å utfolde og utvikle seg.

Frogner menighets nettsider