Barnehagedagen 2022: Vennskap - du og jeg

Vi forbereder oss til årets Barnehagedag som arrangeres 15. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med vennskap.

Hold også av datoen 14. mars. Da blir det kveldsseminar i anledning årets barnehagedag. Påmelding og mer informasjon kommer når det er klart. 

Utdanningsforbundet om barnehagedagen 2022