Barnehagedagen 2021: Små steg for kloden

Vi forbereder oss til årets Barnehagedag som arrangeres 9. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø.

Vi varmer oss opp med webinar som kommer 1.mars fra Utdanningsforbundet "Små steg for kloden - om barnehagens arbeid med klima og miljø". Her vil du blant annet få møte både forskere og en barnehagelærer som kan gi inspirasjon i videre arbeid med klima og miljø.

Webinaret er gratis og åpent for alle. 

Webinar link og påmelding her