Foreldreundersøkelsen for Schafteløkken barnehage

Her kan dere se på resultater fra foreldreundersøkelsen :)