Anbefalt artikkel: Kunst har stor positiv helseeffekt

Verdens helseorganisasjon (WHO) ga nylig ut rapporten «What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?» WHO-rapport slår fast: Kunst spiller en betydelig rolle for fysisk og psykisk helse. Les mer her...

Verdens helseorganisasjon (WHO) ga nylig ut rapporten «What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?»

"WHO-rapport slår fast: Kunst spiller en betydelig rolle for fysisk og psykisk helse. Kunst har stor positiv helseeffekt. Verdens helseorganisasjon foreslår derfor at kultur- og helsesektoren samarbeider mer."

De siste to tiårene har det vært en stor økning i antall studier som har utforsket sammenhengen mellom kunst og helse. Den nye WHO-rapporten har tatt for seg over 900 publikasjoner og 3000 studier gjort de siste 19 årene.Definisjonen av «kunst» er bred: den inkluderer blant annet musikk, dans, litteratur, teater, visuell kunst og animasjon.

Ett av nøkkelpunktene er at man ikke nødvendigvis trenger å være utøvende kunstner for å få helseeffekt av kunsten. Både å aktivt utøve kunst – å ta en danseklasse, for eksempel – eller å «passivt» se på en danseforestilling, konsert eller gå på museum, kan gi positive utslag, konkluderes det.

Les hele artikkelen her på musikkultur.no

Les rapporten på WHO nettside