Foreldreundersøkelsen 2021

Vi gjennomfører Foreldreundersøkelsen for 2021 på nytt!

Vi gjennomfører Foreldreundersøkelsen for 2021 på nytt da lav svarprosent.

Vi har som mål at flest mulig foreldre svarer og dermed best mulig representativitet💫

Foreldreundersøkelsen