Årsplan for Schafteløkken barnehage

Årsplanen forteller om hva vi gjør og bakgrunnen for de ulike aktiviteter og hendelser i barnehagen